ข่าวสารและโปรโมชั่น

อัพเดตข่าวสาร Health Foods

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

30 สิงหาคม 2562

             

บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด