ข่าวสารและโปรโมชั่น

อัพเดตข่าวสาร Health Foods

ถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๒

8 พฤษภาคม 2562

บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
ณ บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน 
บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

                        

ข่าวอื่นๆ