ข่าวสารและโปรโมชั่น

อัพเดตข่าวสาร Health Foods

พิธีประทานโล่รางวัล ตาชั่งทอง และหลักศิลาจารึก ปี 2561

22 กุมภาพันธ์ 2562

  

       คุณธีรวุทธ์ อัศวโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้ารับ พิธีประทานโล่รางวัลเกียรติยศ ตาชั่งทอง และหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทองคำ ประจำปี 2561 
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารพุทธวิชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
 

http://www.hfc.co.th/uploads/javaword/images/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%8B%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B9%8C/IMG_3685.JPG  http://www.hfc.co.th/uploads/javaword/images/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%8B%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B9%8C/IMG_3687.JPG

      

ข่าวอื่นๆ