ข่าวสารและโปรโมชั่น

อัพเดตข่าวสาร Health Foods

“HFC ท่องเที่ยวประเทศเกาหลี 2017”

20 มิถุนายน 2561
บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด นำคณะคู่ค้า และพนักงาน 
ร่วมเปิดประสบการณ์ฟาร์มสุข ท่องเที่ยวสู่ดินแดนเกาหลีใต้ 2017