ชิคเก้นสไลด์ พรีเมี่ยม

ผลิตจากเนื้อไก่คุณภาพระดับพรีเมี่ยม ผ่านกระบวนการอบและรมควันอ่อน ๆ จนได้รสชาติดี สามารถสร้างสรรค์ได้หลากหลายเมนู

เคล็ดลับความอร่อย

 • ต้มจนเดือด

  ประมาณ 1 - 2 นาที
 • ทอดในน้ำมัน

  ประมาณ 1 - 2 นาที
 • วางบนเตาย่าง

  ประมาณ 1 - 2 นาที
 • ตั้งความร้อนสูง

  ประมาณ 1 - 2 นาที

ข้อแนะนำในการเก็บรักษา

 เก็บไว้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 18 C หรือแช่ในช่องเย็น (0 - 4 C) หลังจากเปิดซองควรบริโภคให้หมดภายใน 1 - 2 วัน

มาตรฐานการผลิต

 • ระบบควบคุมคุณภาพการผลิต
  อาหารเพื่อความปลอดภัย
  ต่อการบริโภค
 • ระบบบริหารความปลอดภัย
  ของอาหาร
 • หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี
  ในการผลิตอาหาร
 • มาตรฐานสมาคมผู้ประกอบ
  ธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราช
  อาณาจักร