ไส้กรอกซุปเปอร์กริลล์ ไส้กรอกย่าง ขนาดใหม่

ไส้กรอกซุปเปอร์กริลล์ ไส้กรอกย่าง อร่อย โดยไม่ต้องย่าง หอมกลิ่นย่าง หนังบางกรอบ คุณภาพพรีเมี่ยม อุดมไปด้วยโปรตีนจากเนื้อไก่คุณภาพ ไขมันต่ำ ความอร่อย ที่คุณต้องสัมผัส ลองเลย! มี 2 รสชาติ ▪️ ไส้กรอกซุปเปอร์กริลล์ ชีส

ข้อแนะนำในการเก็บรักษา

มาตรฐานการผลิต

 • ระบบควบคุมคุณภาพการผลิต
  อาหารเพื่อความปลอดภัย
  ต่อการบริโภค
 • ระบบบริหารความปลอดภัย
  ของอาหาร
 • หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี
  ในการผลิตอาหาร
 • มาตรฐานสมาคมผู้ประกอบ
  ธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราช
  อาณาจักร