ไส้กรอกซุปเปอร์กริลล์

ไส้กรอกย่าง อร่อย โดยไม่ต้องย่าง หอมกลิ่นย่าง หนังบางกรอบ คุณภาพพรีเมี่ยม อุดมไปด้วยโปรตีนจากเนื้อไก่คุณภาพ ไขมันต่ำ มี 3 รสชาติ 3 สไตล์ อร่อยทุกรสชาติ ที่คุณต้องสัมผัส ลองเลย! ▪️ ไส้กรอกซุปเปอร์กริลล์ สไปร์ซี่

ข้อแนะนำในการเก็บรักษา

มาตรฐานการผลิต

 • ระบบควบคุมคุณภาพการผลิต
  อาหารเพื่อความปลอดภัย
  ต่อการบริโภค
 • ระบบบริหารความปลอดภัย
  ของอาหาร
 • หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี
  ในการผลิตอาหาร
 • มาตรฐานสมาคมผู้ประกอบ
  ธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราช
  อาณาจักร