ซอสมะเขือเทศ ตราฟาร์มสุข

เพิ่มรสชาติให้เมนูอาหารของคุณให้อร่อยมากยิ่งขึ้น เนื้อซอสเข้มข้น อร่อย สด ใหม่ หอมกลิ่นมะเขือเทศ

ข้อแนะนำในการเก็บรักษา

มาตรฐานการผลิต

 • ระบบควบคุมคุณภาพการผลิต
  อาหารเพื่อความปลอดภัย
  ต่อการบริโภค
 • ระบบบริหารความปลอดภัย
  ของอาหาร
 • หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี
  ในการผลิตอาหาร
 • มาตรฐานสมาคมผู้ประกอบ
  ธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราช
  อาณาจักร