กุ้งระเบิด

หอม กลมกล่อม อร่อยเต็มคำ นำไปทอดให้พอง กรอบ... ทานร้อนๆ จิ้มกับน้ำจิ้มลูกชิ้น ฟินไปเลยจ้า มี 2 ขนาด ▪️แพ็คเล็ก 50-55 ชิ้น ขนาด 500 g. ▪️แพ็คใหญ่ 100-110 ชิ้น ขนาด 1,000 g.

ข้อแนะนำในการเก็บรักษา

มาตรฐานการผลิต

 • ระบบควบคุมคุณภาพการผลิต
  อาหารเพื่อความปลอดภัย
  ต่อการบริโภค
 • ระบบบริหารความปลอดภัย
  ของอาหาร
 • หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี
  ในการผลิตอาหาร
 • มาตรฐานสมาคมผู้ประกอบ
  ธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราช
  อาณาจักร