ลูกชิ้นไก่ย่าง

อิ่มเต็มปากอร่อยเต็มคำ ได้รสชาติไก่ย่างเต็มๆ เนื้อไก่ย่างเน้นๆ กลิ่นหอมอบอวลชวนทาน นวัตกรรมใหม่...ไก่ย่างในรูปแบบลูกชิ้น อร่อยง่ายๆ ไม่ต้องย่างไก่เองให้ยุ่งยาก ทานกับน้ำจิ้มฟาร์มสุข อร่อย x2 ลองแล้วจะติดใจ

ข้อแนะนำในการเก็บรักษา

มาตรฐานการผลิต

 • ระบบควบคุมคุณภาพการผลิต
  อาหารเพื่อความปลอดภัย
  ต่อการบริโภค
 • ระบบบริหารความปลอดภัย
  ของอาหาร
 • หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี
  ในการผลิตอาหาร
 • มาตรฐานสมาคมผู้ประกอบ
  ธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราช
  อาณาจักร