ไส้กรอกปอกเปลือก

✨ไส้กรอกฮอทดอก ปอกเปลือก ✨ไส้กรอกคอกเทล ปอกเปลือก อิ่ม อร่อย...ง่ายๆ ได้ทุกวัน...เหมาะสำหรับทอด ย่าง ลวก ทานร้อนๆ จิ้มกับน้ำจิ้ม อร่อยมากๆ

ข้อแนะนำในการเก็บรักษา

มาตรฐานการผลิต

 • ระบบควบคุมคุณภาพการผลิต
  อาหารเพื่อความปลอดภัย
  ต่อการบริโภค
 • ระบบบริหารความปลอดภัย
  ของอาหาร
 • หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี
  ในการผลิตอาหาร
 • มาตรฐานสมาคมผู้ประกอบ
  ธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราช
  อาณาจักร