ข่าวสารและโปรโมชั่น

อัพเดตข่าวสาร Health Foods

WE SHARE ทำบุญ 4 ภาค 12 วัด ประจำปี 2561

9 พฤศจิกายน 2561

   

 

     บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด

ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำความดีเพื่อสืบทอด และทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา
โดยร่วมกันทำบุญถวายสังฆทาน ตลอดจน ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ประจำปี 2561 
รวมทั้งหมด 12 วัด
     จึงขออนุโมทนา บอกบุญ มายังท่านทั้งหลายได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม มหาบุญ มหากุศล 
ในครั้งนี้ด้วยกันนะคะ

ข่าวอื่นๆ