ข่าวสารและโปรโมชั่น

อัพเดตข่าวสาร Health Foods

โครงการ ฟาร์มสุขปันน้ำใจ บริจาคอลูมิเนียม

3 กรกฎาคม 2561
        บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดโครงการฟาร์มสุขแบ่งปันน้ำใจ บริจาคชิ้นส่วนอะลูมิเนียม 
จำนวน 709 กก. มอบให้มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ อาคารศรีจุลทรัพย์ 
ซึ่งสามารถผลิตขาเทียมได้ 354 ขา ฟาร์มสุขขอขอบคุณ และขออนุโมทนาบุญกุศลครั้งนี้ กับทุกท่านที่
ช่วยกันร่วมทำบุญบริจาคชิ้นส่วนอะลูมิเนียมในการผลิตขาเทียม เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการขาเทียม