ข่าวสารและโปรโมชั่น

อัพเดตข่าวสาร Health Foods

บริจาคโลหิตสุขใจ ปีที่ 6 ประจำปี 2558

30 ธันวาคม 2558
26 มีนาคม 2558 เฮ็ลธ์ฟู้ดส์กรุ๊ป ร่วมจุดประกายและแบ่งปัน ฟาร์มสุข แด่เพื่อนมนุษย์ด้วยกิจกรรม “บริจาคโลหิตสุขใจ ปีที่ 6” ณ บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด งานนี้ได้รับสนับสนุนจาก โรงพยาบาลภูมิพล กรมแพทย์ทหารอากาศ มาให้บริการกันถึงที่ รองรับประชาชน ทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก HFC ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ นักศึกษา ข้าราชการ สมาชิกธุรกิจ MLM และประชาชนที่มีภูมิลำเนาใกล้เคียง
 
 
  
HFC หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมเล็กๆ ของเราในครั้งนี้ จะสร้างความอิ่มเอม และความภาคภูมิใจให้กับผู้ที่มีส่วนร่วม
ทุกท่าน ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อ อันเป็นบุญกุศลแด่เพื่อนมนุษย์เช่นเดียวกับทุกๆ ครั้ง ที่เราได้มีโอกาสจัดกิจกรรมนี้ขึ้น
และขอขอบคุณผู้ร่วมอุดมการณ์ฟาร์มสุขนี้ทุกๆ ท่าน