ข่าวสารและโปรโมชั่น

อัพเดตข่าวสาร Health Foods

ทำบุญประจำปี 2559

5 ธันวาคม 2559

บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยผู้บริหาร และพนักงานร่วมกันทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม ปล่อยนก ณ บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่