ข่าวสารและโปรโมชั่น

อัพเดตข่าวสาร Health Foods

“โครงการฟาร์มสุข ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี และกฐินสามัคคี 4 ภาค 4 วัด ”

19 กันยายน 2560

บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอทุกท่านเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในกิจกรรมการกุศล “โครงการฟาร์มสุข ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี และกฐินสามัคคี 4 ภาค 4 วัด ” เพื่อรวบรวมทุนทรัพย์ถวายวัดใช้ในกิจกรรมของพระพุทธศาสนาประจำปี 2560 

ข่าวอื่นๆ