เกี่ยวกับเรา

พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ประวัติความเป็นมา

บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้วยเป้าหมายหลักที่มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ทั้งกลุ่มโรงงานผู้ผลิตอาหารแปรรูป , กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร และกลุ่มธุรกิจขายปลีกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสร้างผลตอบแทนสูงสุดด้วยสำนึกรับผิดชอบ ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อความสำเร็จในธุรกิจของท่านด้วยผลิตภัณฑ์ของเรา

วิสัยทัศน์

เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตอาหารคุณภาพในภูมิภาคที่ได้มาตรฐานสากล โดยการทุ่มเท พัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตที่ได้มาตรฐานโลกอย่างต่อเนื่อง

 

ภารกิจ

เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ มีภารกิจที่จะผลิตผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสูง ด้วยวัตถุดิบชั้นเลิศ เพื่อให้ได้รสชาติที่อร่อยและถูกสุขลักษณะ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตระดับสากล และจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพในราคาที่เหมาะสม

กระบวนการผลิต และมาตรฐานอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์อาหารเฮ็ลธ์ฟู้ด ให้ความสำคัญต่อการเลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงและกระบวนการผลิตและแปรรูปที่ปลอดภัยได้มาตรฐานตั้งแต่ต้นทาง ด้วยการเลือกใช้เนื้อสันในไก่ซึ่งเลี้ยงในโรงเรือนปิด พร้อมกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานจากสหฟาร์ม ซึ่งได้รับการรับรองเป็นผู้ผลิตเนื้อไก่อนามัยแห่งแรกในประเทศไทย นำมาผ่านการวิเคราะห์จากห้องปฏติบัติการที่ได้มาตรฐาน ก่อนแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเฮ็ลธ์ฟู้ดหลากหลายรสชาติที่ไม่ใช้สี วัตถุกันเสีย หรือสารปนเปื้อนที่ห้ามใช้ในอาหาร รวมทั้งใช้บรรจุภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม บรรจุสุญญากาศและเก็บรักษาในคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ จัดการสินค้าในคลังด้วยระบบ First-in, First-out (FIFO) มีระบบประกันคุณภาพที่สามารถตรวจสอบคุณภาพตามข้อกำหนด

ด้วยกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบที่มีความทันสมัย ประกอบกับการควบคุมตรวจสอบอย่างใกล้ชิด จึงมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์อาหารของเฮ็ลธ์ฟู้ดได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ