ครัวซองค์ไส้กรอกชีสแซนวิช

ชิคเชฟ ผู้นำด้านการสร้างสรรค์ไส้กรอกคุณภาพสูตรฮาลาล 100% พร้อมด้วยเมนูอาหารพร้อมทานรสชาติเยี่ยม นอกจากนั้นยังมีเบเกอรีที่คัดสรรค์วัตถุดิบ ที่ได้คุณภาพ ใช้แป้งเดนิสสำหรับผลิตครัวซองค์จึงมีกรอบนอกนุ่มในและมีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้น มีจำหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อและซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศ

ข้อแนะนำในการเก็บรักษา

มาตรฐานการผลิต

  • ระบบควบคุมคุณภาพการผลิต
    อาหารเพื่อความปลอดภัย
    ต่อการบริโภค
  • ระบบบริหารความปลอดภัย
    ของอาหาร
  • หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี
    ในการผลิตอาหาร
  • มาตรฐานสมาคมผู้ประกอบ
    ธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราช
    อาณาจักร