Chic Grilled Sausage

ไส้กรอกย่างเนื้อนุ่ม ผลิตจากเนื้อไก่อนามัย หมักด้วยเครื่องเทศ ผ่านการย่างอ่อน ๆ จนเนื้อนุ่ม พิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิต จึงมั่นใจได้ถึงคุณภาพของรสชาติทุกคำ ฉีกซองอุ่นอร่อยง่าย ๆ หรือสร้างสรรค์เป็นเมนูแสนอร่อยเพิ่มเติมก็ลงตัว

เคล็ดลับความอร่อย

 • ต้มในน้ำเดือด

  ประมาณ 1 - 2 นาที
 • ทอดในน้ำมัน

  ความร้อนปานกลางประมาณ 2 - 3 วินาที
 • วางบนเตาย่าง

  ไฟปานกลาง
 • ตั้งความร้อนสูง

  ประมาณ 30 - 45 วินาที

ข้อแนะนำในการเก็บรักษา

Stored at temperatures below 18 C or immersed in cold (0 - 4 C) after opening the sachet should be consumed within 1-2 days.

 

ส่วนประกอบสำคัญ

 • เนื้อไก่อนามัย
  200
  กรัม
 • เครื่องเทศ
  3
  กรัม
 • น้ำตาล
  5
  กรัม
 • เกลือ
  4
  กรัม

มาตรฐานการผลิต

 • ระบบควบคุมคุณภาพการผลิต
  อาหารเพื่อความปลอดภัย
  ต่อการบริโภค
 • ระบบบริหารความปลอดภัย
  ของอาหาร
 • หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี
  ในการผลิตอาหาร
 • มาตรฐานสมาคมผู้ประกอบ
  ธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราช
  อาณาจักร